Uncategorized

e-book De Ziener (Een verhaal over liefde, hoop en geloof, tweede deel: hoop. Book 2) (Dutch Edition)

Free download. Book file PDF easily for everyone and every device. You can download and read online De Ziener (Een verhaal over liefde, hoop en geloof, tweede deel: hoop. Book 2) (Dutch Edition) file PDF Book only if you are registered here. And also you can download or read online all Book PDF file that related with De Ziener (Een verhaal over liefde, hoop en geloof, tweede deel: hoop. Book 2) (Dutch Edition) book. Happy reading De Ziener (Een verhaal over liefde, hoop en geloof, tweede deel: hoop. Book 2) (Dutch Edition) Bookeveryone. Download file Free Book PDF De Ziener (Een verhaal over liefde, hoop en geloof, tweede deel: hoop. Book 2) (Dutch Edition) at Complete PDF Library. This Book have some digital formats such us :paperbook, ebook, kindle, epub, fb2 and another formats. Here is The CompletePDF Book Library. It's free to register here to get Book file PDF De Ziener (Een verhaal over liefde, hoop en geloof, tweede deel: hoop. Book 2) (Dutch Edition) Pocket Guide.

Zijn ze in het huidige oecumenische klimaat nog relevant? Zo ja, hoe gaan we ermee om? Deze vragen worden op indringende wijze gesteld en beantwoord door een Amerikaanse kenner van de christelijke traditie die een eredoctoraat kreeg van het Jewish Theological Seminary of America. Deze keer leesbare geschiedenis van de Bijbel vormt het derde deel van een reeks waarin hij eerder de geschiedenis van Mariaverering en van het Jezusbeeld heeft geschetst. Jaroslav Pelikan was een vooraanstaand Amerikaans theoloog en kerkhistoricus. Uit zijn omvangrijke oeuvre verscheen eerder in het Nederlands Jezus door de eeuwen heen en Een geschiedenis van Maria.

In de Bijbelverhalen ontmoet een raadselachtige God een groep zwervers. Hij trekt met ze mee, de woestijn in op zoek naar nieuw land. Daar bouwen koningen hun paleizen en tempels, maar niets is voor eeuwig. God zoekt een moeder, een kind en begint opnieuw. Dit zijn verhalen die diep in ons geworteld zijn - overal keren ze terug: in de kunst, in film, in poezie. In Waar ik je zoek vertelt Werner Pieterse het grote verhaal van God en mens opnieuw; twaalf verhalen woord voor woord, om langzaam te lezen, met beelden voor wie de woorden wil zien. In this primer on hermeneutics, Petr Pokorn takes up basic issues in understanding from language in general to the interpretation of the Bible.

While Hermeneutics as a Theory of Understanding deals with most of the problems of hermeneutics and their role in society and impact in history, the books main aim is not to introduce new methodologies or to investigate the character of human understanding by new probes into literary or historical documents.

Instead, Pokorns principal intention is to define the philosophical and theological premises of individual projects of understanding their interrelations, meaning, and function in interpretation, especially that of ancient texts such as the Bible. Pokorns work here functions admirably both as a text for students and as a monograph that suggests new paths in hermeneutical discussion. Untersuchungen zur mittelalterlichen Bibelauslegung zwischen Poetik und Exegese. Heilsgeschichte im christlichen Sinne ist ein mehrdeutiger Begriff. Er bezeichnet die Ereignisse zwischen Schopfung und Erlosung und meint zugleich das Sprechen uber dieses Geschehen, das einerseits in der Bibel verbindlich niedergelegt ist, andererseits in Kommentar und Exegese bearbeitet wird und in heilsgeschichtlichen Erzahlungen narrative Erweiterung erfahrt.

Diese zentralen Formen der Bezugnahme auf den Bibeltext haben immer auch eine prekare Seite, insofern mit ihnen das Problem des adaquaten Umgangs mit dem kanonischen Wortlaut verbunden ist. Aber auch der Kanon selbst bleibt in seiner Unveranderlichkeit und der Entfernung vom Ereignis, das er vermittelt, Gegenstand der Reflexion. In der vorliegenden Untersuchung geht es um dieses Spannungsfeld zwischen dem Tabu einer Veranderung des biblischen Wortlauts, der Notwendigkeit seiner Aktualisierung und dem Problem seiner Medialitat.

Wie Texte, welche die Heilsgeschichte aufgreifen, sich hinsichtlich der kontroversen Forderungen situieren, wird am Beispiel von Augustinus Genesisauslegung, Hugos von St. Viktor Archentraktat und zwei Bibeldichtungen des hohen Mittelalters gezeigt. Zwar scheint auf den ersten Blick im Falle der Bibelauslegung ein kommentierend-bewahrender Gestus zu dominieren und fur die Bibeldichtung ein erganzender Zugriff auf den Kanon charakteris tisch zu sein, doch zeigt die Analyse textueller Strategien im Einzelnen, dass eines mit dem anderen in vielfachen Austauschbeziehungen steht, so dass sich schliesslich die Engfuhrung von Poetik und Exegese als Grundprinzip des Umgangs der Texte mit dem Heilsgeschichtlichen begreifen lasst.

This is an exploration of the way the bible has been appropriated and continues to be appropriated in modern culture. This volume explores a number of instances of unexpected but influential readings of the Bible in popular culture, literature, film, music and politics. The argument in all of them is that the effects of the Bible continues to have an effect on contemporary culture in ways that may surprise and sometimes dismay both religious and secular groups.

That the Bible was at one time chained in churches is true. The subversive misreading of this enchainment as a symbol of a book in captivity to the established church is hard to suppress, however. Yet, once released from these chains, the Bible proves to be a text that gets everywhere and which undergoes surprising and sometimes contradictory metamorphoses. The pious advocates of making the Bible accessible who sought to free it from the churches' chains are the very people who then decry some of the results when the Bible is free to roam.

Over the last 30 years, this pioneering series has established an unrivaled reputation for cutting-edge international scholarship in Biblical Studies and has attracted leading authors and editors in the field. The series takes many original and creative approaches to its subjects, including innovative work from historical and theological perspectives, social-scientific and literary theory, and more recent developments in cultural studies and reception history.

According to the Scriptures. If something is commanded in the Bible, the command must surely be obeyed if we are to be true to the Bible. This is what many people think, especially when they hear representatives of churches today arguing about moral issues. In fact, the matter is not as simple as this, and at various periods of history, churches have had quite differing views on how biblical commandments should be understood, and on whether they can be applied to their situations, if at all.

The book falls into two sections. The first sketches the history of the use of the Bible in social, moral and political questions from the use of the Old Testament in the New Testament, to the present day. The second part looks at some case studies, including human and sexual relationships, life issues, attitudes to lawful authority, and the charging of interest. This classic work is an ideal introduction to how the Bible was written, transmitted, copied and declared to be authoritative by various churches.

It presents a concise and accessible guide to all aspects of biblical study: what is the Bible? Entirely revised and updated, this third edition takes account of developments in scholarship since the appearance of the second edition in Biblical studies is a highly technical and diverse field. Study of the Bible demands expertise in fields ranging from Archaeology, Egyptology, Assyriology, and Linguistics through textual, historical, and sociological studies to Literary Theory, Feminism, Philosophy, and Theology, to name only some.

This authoritative and compelling guide to the discipline will, therefore, be an invaluable reference work for all students and academics who want to explore more fully essential topics in Biblical studies. The city is an ambiguous symbol in the Bible. The founder of the first city is the murderer Cain. Jerusalem is the place chosen by God, as well as a city of wrong and injustice, and a symbol for God's future universal rule of justice and peace.

Jesus apparently avoided cities except Jerusalem, where he was crucified. This book explores the archaeological and social backgrounds to cities in the biblical world and draws out the implications of the deliberate ambiguities in the biblical text. It asks whether and how the Bible can provide resources for the city today, in a world in which the majority of earth's burgeoning population is located in cities.

Dit boek is een praktische gids voor mensen die met de Bijbel bezig zijn. Het geeft heel veel informatie en uitleg over belang, ontstaan en karakter van de Bijbel en introduceert de verschillende genres en alle Bijbelboeken. Allerlei hulpmiddelen bij het lezen en bestuderen van de Bijbel komen ook aan de orde. Meer kennis leidt tot meer begrip, en zo kan de Bijbel een grotere betekenis en uitwerking in je leven krijgen en kun je vragen van anderen beter beantwoorden.

Geweld, buitensporige seks, opdrachten die inhumaan zijn - het staat allemaal in de Bijbel. In dit boek zoekt de auteur antwoord op de vraag of deze bizarre verhalen betekenis hebben in onze tijd. Teksten die indruisen tegen onze wetgeving, onze normen en waarden, onze rechtsorde, onze humaniteit. Verhalen over geweld, seks, straf, mishandeling, oorlog, uitsluiting. We weten er geen raad mee, zeker niet als God daarin een rol speelt. Moeten we zulke teksten negeren, doodzwijgen?

Of zoeken we naar een uitleg waar we in onze tijd wel mee uit de voeten kunnen? Dat laatste doet Piet Schelling in dit boek.

Hij ontvouwt een aantal van zulke buitenissige teksten. Hij strijkt de ruwe teksten niet glad, maar probeert ze naar een niveau te brengen waarop ze tot spreken komen in onze tijd. Een spannende exercitie die verrassende en bruikbare inzichten biedt. Schroeder analyzes the patterns of Christian interpretation from the early church through the Reformation, and shows that traditions of interpretation are often more disturbing and horrifying than the texts themselves. Her work raises important questions about the way Christian readers continue to shield the Bible from criticism and to reinforce patterns of subjugation, silencing, and violence against women.

An introduction addresses the physical, emotional, and social effects of rape and sexual violence on women in the early church, Middle Ages, and Reformation, and summarizes Christian patterns of interpretation including allegorical, moral, and literal - historical approaches to the Bible.

Subsequent chapters discuss early Christian accounts in which virgin martyrs were divinely protected from rape; interpretations of Genesis 34 that effectively blamed Dinah for her own rape with the remarkable exception of Martin Luther ; the importance of Christian voices, especially medieval women like Hildegard of Bingen and Hrotswitha of Gandersheim, that insisted on the innocence of rape victims and lamented the violation of women's bodies; and more. Changing Horizons is the second of two volumes highlighting the ways in which Elisabeth Schussler Fiorenzas work constructs a critical feminist theory and praxis of liberation, in relation to the biblical text and its legacy, and in relation to the theological and ecclesial setting of today.

Schussler Fiorenza attempts to free both biblical studies and theology from disciplinary constraints and assumptions that have allowed them to acquiesce and even perpetuate forms of oppressionfrom racism and poverty to colonialism and gender equality. This book explores the strange persistence of 'blasphemy' in modern secular democracies by examining how accepted and prohibited ways of talking and thinking about the Bible and religion have changed over time.

Eerste boek over exegese gericht op mensen die de grondtalen niet beheersen. Geschreven voor studenten, pastores en leken. Inleiding in de uitleg exegese en interpretatie vertaling naar het hier en nu van Bijbelteksten. Snoek laat zien hoe uitleg mogelijk is zonder kennis van de grondtalen, maar ook hoe eerdere interpretaties de onze kleuren. Door ons daarvan bewust te zijn kunnen we des te beter ontdekken wat de Bijbel ons in de 21e eeuw te vertellen heeft.

Die Bibel ist ein Buch aus vielen Buchern. Lasst sie sich als ein einziges Buch lesen? Heute sucht sie neu nach der Einheit der Heiligen Schrift. Ist das moglich, ohne die Unterschiede zwischen dem Alten und dem Neuen Testament zu harmonisieren und die Polyphonie der biblischen Stimmen zu reduzieren? Entscheidend ist, die Bibel selbst zu be fragen. Welche Signale sendet sie aus, um das Verhaltnis der beiden Testamente zu bestimmen, das Gewicht verschiedener Schriften zu messen und Zusammenhange zwischen ihnen zu erkennen?

Eine neue Kanon-Theologie auf exegetischer Basis. The Bible is a religious masterpiece. Its authors cast a profound vision for the healing of humanity through the power of divine love, grace and forgiveness. But the Bible also contains "dark texts" that challenge our ethical imagination. How can one book teach us to love our enemies and also teach us to slaughter Canaanites?

Why does a book that preaches the equality of all people -- male and female, slave and free, Greek and Jew -- also include laws that permit God's people to trade in slaves and to persecute those of a different faiths or ethnicities? Rather, these dark texts remind us that all human beings, including the biblical authors, stand in need of God's redemptive solution in Jesus Christ.

This book considers the academic treatment of biblical interpretation in the renewal movement, the fastest growing tradition in Christendom today. The initial chapter surveys the history of biblical interpretation in the renewal tradition and provides a conceptual basis for the book.

In Part II, six renewal scholars outline a proposal for the future of biblical hermeneutics in the tradition. These authors address certain key questions. What is the role of the Holy Spirit in biblical interpretation? What are the distinctive presuppositions, methods and goals of renewal biblical hermeneutics? Three prominent biblical scholars James D. Dunn, Anthony C. Thiselton, Walter Moberly respond to the proposals outlined above. These critical responses deepen the examination of renewal biblical hermeneutics as well as increase its appeal to biblical and theological scholars in general.

The final chapter offers a synthesis and evaluation of the accomplishments of the discussion, as well as an assessment of the state of the discipline with an eye toward the future. In de Bijbel spreekt een veelvoud aan stemmen en benaderingen die de lezer vaak voor vragen stelt. In dit boek schetst een aantal specialisten op toegankelijke wijze doorlopende theologische lijnen in de belangrijkste bijbelboeken. Centrale thema's zoals seksualiteit, dood en leven na de dood, gebed, geweld en schepping krijgen ruim aandacht.

De Bijbel theologisch wijst op de theologische eigenheid van clusters bijbelboeken, zoals de Tora, de Profeten en de evangelien, en gaat ook in op de eigenheid van de afzonderlijke boeken van de Bijbel. Though the Bible is a product of West Asia, its influence on Europe and the Americas has received far more attention than its complex career in the East. Sugirtharajah corrects this imbalance with an expansive new study of Asia's subversive and idiosyncratic relationship with the Bible. This is the story of missionaries, imperialists, exegetes, reformers, and nationalists who molded Biblical texts according to their own needs in order to influence religion, politics, and daily life from India to China.

When the Bible reached east and south Asia in the third century CE, its Christian scriptures already bore traces of Asian commodities and Indian moral stories. As he recounts the history of how Christianity was influenced by other Asian religions, Sugirtharajah deftly highlights the controversial issue of Buddhist and Vedic influence on Biblical religion. Once used to justify European rule in Asia, the Bible has also served to promote the spiritual salvation of women, outcasts, and untouchables.

The Bible has left a literary mark on Asia in two ways: through its influence on Asian writers and through the reinvigoration of modern Asian vernaculars when proselytizing missionaries introduced Western print culture to the East. At a time of renewed interest in Empire, this stimulating volume explores the complex relationship between the Bible and the colonial enterprise, and examines some overlooked aspects of this relationship.

These include unconventional retellings of the gospel story of Jesus by Thomas Jefferson and Raja Rammohun Roy; the fate of biblical texts when marshalled by Victorian preachers to strengthen British imperial intentions after the India uprising of ; the cultural-political use of the Christian Old Testament, first by the invaders to attack temple practices and rituals, then by the invaded to endorse the temple heritage scorned by missionaries; the dissident hermeneutics of James Long and William Colenso confronting and compromising with colonial ambitions; and finally the subtly seditious deployment of biblical citations in two colonial novels.

This innovative book offers both practical and theoretical insights and provides compelling evidence of the continuing importance of postcolonial discourse for biblical studies. This work takes the view that biblical hermeneutics within a Caribbean context focus more on the meaning of biblical texts for lived realities and less on the Bible as historically and contextually conditioned and thereby ideological. Further, the work outlines the difficulties of combining biblical hermeneutics and social praxis within the context of the Caribbean and particularly within Christian communities that descend from a long history of slavery.

Moreover, it examines the social and hermeneutical context of a post-independence Caribbean and poses hermeneutical questions involving text-context, oral-written and reading-practice. The historical materialist, postcolonial and contextual Bible study reading strategies are employed as tools of analysis for the following: to identify the socio-ideological interests, theological agenda and social practices that produced biblical texts. Reading the Bible with the Dead. What you can learn from the history of exegesis that you cant learn from exegesis alone.

Reading from This Place. Are some readings of the Bible more objective than others? More privileged? More true? How does one's own life situation shape one's reading of the text? What will acknowledgment of the validity of a variety of perspectives mean for historical-critical methods of interpretation? The present dizzying pluralism of "locations" - not only of ethnicity, class, and gender, but also of social and religious standpoints - presents a daunting challenge to older, mainstream interpretive schemes.

In this landmark project, Segovia, Tolbert, and their fifteen other contributors have begun to measure the impact of social location on the theory and practice of biblical interpretation. This volume, and the international one to follow, signals the critical legitimation of reading strategies that supplement or modify or even in some ways dethrone the historical-critical paradigm that has dominated academic biblical studies for years.

It will provide immediate and enduring guidance to scholars and students sorting through the complex epistemological, social, historical, and religious questions that issue from this paradigm shift. The Jewish Bible and the Christian Bible. An Introduction to the History of the Bible. God en ik van theoloog en schrijver Alain Verheij neemt de volgende vraag als uitgangspunt: wat bezielt een 21e-eeuwse westerling om zich nog te verdiepen in verhalen over God?

Verheij is zelf misschien wel het meest nieuwsgierig naar het antwoord op die vraag. In God en ik schrijft hij persoonlijk, kritisch en een tikje ironisch over zijn geloof. Met een scherp oog analyseert hij onze tijd en ziet hoe de christelijke verhalen en gebruiken wel degelijk iets te zeggen hebben over de wereld van nu. Zo kun je de vastentijd zien als een 'detox' die zorgt voor meer zelfreflectie en solidariteit, en zetten verhalen over Jezus, Job, Mozes en Petrus aan tot denken over hoop, vertrouwen en volharding. Al eeuwenlang putten mensen kennis, goede raad, hoop en troost uit de Bijbel.

Aan de hand van deze oude verhalen werpt God en ik licht op hedendaagse levensvragen. In Allemaal vrouwen staan 21 portretten van bijbelse vrouwen, geschreven door vrouwelijke theologen. De bijbelverhalen over vrouwen zijn rijk, dagen uit, prikkelen, zijn soms verrassend actueel, of bieden troost. Verrassend is ook hoeveel verschillende rollen vrouwen in de Bijbel spelen. De portretten zijn thematisch geordend, maar veel vrouwen zijn niet onder een noemen te brengen. Want een powervrouw kan een misbruikte vrouw zijn, en de weduwe is regelmatig een heldin. Er is ruimte voor ontwikkeling en verandering, en dat maakt deze verhalen zo bijzonder.

De aanleiding voor deze uitgave is de tentoonstelling 'Vrouwen voor het voetlicht', die in in het Museum Catharijneconvent te bezichtigen is. De bijbelse vrouwen vormen een onderdeel van deze tentoonstelling. Werline encourages us to look at prayer in the following way: to attempt to understand how prayers are tied to particular cultural and social settings.

Prayers are part of and expressions of a collection of cultural ideas that have been arranged within a system that seems coherent and obvious to those writings the biblical texts. Prayers participate in and express a person's worldview. Werline shows the ways that - though many biblical prayers are familiar to us - biblical texts and contemporary readers come from different worlds.

The Hebrew Bible and the New Testament contain many prayers. Large volumes have been written on prayer within a single book, or within the writings of one author, like Paul, or an individual prayer, such as the Lord's Prayer. Werline does not examine every prayer in the Bible or even write exhaustively on a single prayer.

He has highlighted a few significant features of each prayer, and some of the prayers vividly exhibit the influence of a particular society's vision. For example, he examines the prayers of 1 and 2 Kings and 1 and 2 Chronicles because of the ways they are tightly tied to the authors' views of history.

The writers' interpretation of history profoundly influenced significant portions of the Bible as well as the literature of early Judaism. Als Israels verkiezing en roeping deel uitmaken van het DNA van de Schrift, waarom lijkt het christelijk verhaal over de Messias, Israel en de volken dan zo vaak een andere genetische structuur te hebben?

Gaat Israel met zijn verkiezing en beloften door de zijuitgang af, wanneer Jezus op Gods toneel verschijnt? Vindt er een rolwisseling plaats, in een ander verhaal? Is de Messias daarin het zwarte gat waarin de eeuwige verkiezing en roeping van Israel verdwijnen? Hoe lezen wij de weg van God? Sinds de Sjoa weten we waar een ont-Joodst christelijk lezen aan kan bijdragen. Maar hoe ziet het doorgaande verhaal van de Bijbel er dan uit als heel de Schrift meeklinkt en de trouw van de God van Israel het centrum blijft? Dit boek geeft daar zicht op en is een oproep om Gods weg nieuw te leren lezen en te gaan.

Edjan Westerman is sinds juni emeritus predikant binnen de Protestantse Kerk in Nederland. Hedendaagse bestsellers becommentarieren vanuit theologisch perspectief. Dat waagstuk levert predikant en publicist Evert Jan de Wijer. Hij vindt verrassende parallellen en opmerkelijke verschillen met de Bijbel en dat geeft zowel de bestsellers als de Bijbel extra glans en betekenis.

Is het leven een tragedie zoals de romans Tonio en Bonita Avenue laten zien? Ja, zegt de Bijbel voluit, maar er zijn ook inkijkjes in een hoopvolle toekomst. De kaskrakers van Kluun, Koch, de Vijftig tintenreeks en de film Avatar worden eveneens in gesprek gebracht met het bijbelse denken. Ten slotte de politieke 'bestseller' van Wilders. Zijn pleidooi voor een nationale identiteit lijkt beangstigend veel op het nationalisme van Ezra en Nehemia. De Wijer laat hier de veelzijdigheid van de Bijbel zien: er is kritiek mogelijk op deze twee profeten.

De Bijbel werpt steeds de vraag op naar wat menselijk is en ondervraagt daarmee ook zichzelf. Het bestverkochte boek ter wereld, de Bijbel, blijkt veel relevants te kunnen zeggen over onze bestsellers en de ervaringen van mensen hier en nu. Met scherpte en humor geeft De Wijer zo een verhelderend inzicht in onze huidige samenleving - en in de Bijbel.

Hij doet dit zoals een predikant betaamt: nieuwsgierig, niet te preuts en moralistisch, en vooral met liefde en begrip voor wat hij of zij onderweg tegenkomt aan levensorientatie, hoop en verlangen. Tussen tekst en lezer. Een historische inleiding op de bijbelse hermeneutiek. Deel II: van moderniteit naar postmoderniteit. De bijbel is weer helemaal terug in het publieke domein, getuige allerlei discussies in de media over schepping en evolutie, over religie en geweld, over vrijheid van godsdienst en vrijheid van meningsuiting.

De vraag hoe de bijbel in dergelijke debatten geinterpreteerd moet worden - kun je van de bijbel maar alles maken wat je wilt? Hoe heeft men de bijbel in het verleden eigenlijk gelezen? En wat heeft dat ons als post moderne, eenentwintigste-eeuwse lezers nog te zeggen? Tussen tekst en lezer biedt een historische inleiding in de bijbelse hermeneutiek in twee delen. In het eerste deel wordt de geschiedenis van de bijbeluitleg beschreven vanaf de eerste eeuwen van het christendom tot en met Friedrich Schleiermacher Dit tweede deel is gewijd aan de ontwikkelingen in de twintigste en eenentwintigste eeuw.

Arie W. Zwiep is universitair docent Nieuwe Testament en Hermeneutiek aan de faculteit Godgeleerdheid van de Vrije Universiteit Amsterdam en doceert daarnaast aan de Christelijke Hogeschool Ede. Deel I: De vroege kerk - Schleiermacher. In dit eerste deel wordt de geschiedenis van de bijbeluitleg beschreven vanaf de eerste eeuwen van het christendom tot en met Friedrich Schleiermacher Het tweede deel is gewijd aan de ontwikkelingen in de twintigste en eenentwintigste eeuw.

Kies een categorie:. Adam, A. Faithful Interpretation. Alonso, L. Astell, A. Readings in Ancient Judaism and Christianity This collection of essays focuses on sacrifice in the context of Jewish and Christian scripture and is inspired by the thought and writings of Rene Girard. Auffarth, C. Ausloos, Hans In den beginne Ausloos, Hans, B. Lemmelijn De bijbel: een g ouden gids. Bijbelse antwoorden op menselijke vragen De vraag naar zingeving is tegelijk heel oud en uiterst actueel. Ausloos, Hans en Benedicte Lemmelijm red Bijbelse wijsheid aan het woord; Verslagboek Vliebergh-Science- Leergang De oudtestamentische Wijsheidsliteratuur is voor alles de schriftelijke neerslag van praktische levenswijsheid.

Bach, A. Bagnall, R. Barnes Tatum, W. Bartholomew, C. Hahn, R. Parry, C. Barton, J. Barton, John The Bible The Bible: The Basics is a compelling introduction to the Bible as both a sacred text, central to the faith of millions, and a classic work of Western literature, containing a tapestry of genres, voices, perspectives and images.

Bastiaens, J. Bechtel, Guy De vier vrouwen van God, de hoer, de heks, de heilige en de kwezel Van 18,11 voor 12,50 Eeuwenlang heeft de Kerk aan de vrouw niets anders dan onderwerping gevraagd. Beek, A. Meditaties over verrassende teksten uit de bijbel Er zijn teksten in de Bijbel die vrijwel nooit worden gelezen. Bekkenkamp, J. Sherwood eds Sanctified Aggression. Berlin, A. Berlinerblau, J. Bielo, J. The Social Life of Scriptures. Boer, R. Boer, Roland Symposia. Boersma, B. Feenstra, E. Intercultureel bijbellezen in de praktijk Dit boek biedt een handreiking aan lezers die de Bijbel willen lezen over culturele en kerkelijke grenzen heen.

Borg, Marcus J. Braaten, C. The Last Things. Brabant, C. Moyaert red. Worstelen met het Woord. Tegendraadse bijbellezingen In dit boek buigt een veertiental joodse en christelijke theologen en filosofen zich op een originele wijze over een aantal bekende en minder bekende bijbelse verhalen die ook vandaag nog te denken geven.

Brenner, Athalya ed.

Samenvatting

Are we Amused? Humour about Women in the Biblical Worlds Biblical humor about women and gender remains elusive for many readers, for its recognition may imply the realization that it's a cruel and disrespectful humor, ridicule rather than good-natured fun. Brenner, Athalya en J. Brenner, Athalya, F. Harrington, S. Brett, M. Decolonizing God. Brock, Brian Singing the Ethos of God. On the Place of Christian Ethics in Scripture Noting that academic biblical scholars and Christian ethicists have been methodologically estranged for some decades now, Brian Brock seeks to reframe the whole Bible-and-ethics discussion in terms of this question: What role does the Bible play in God's generation of a holy people -- and how do we participate in that regeneration?

Brock, S. Brown, M. Blackening the Bible. Brown, W. Engaging Biblical Authority. Perspectives on the Bible as Scripture Is the Bible infallible as some churches claim? Brueggemann, Walter Redescribing Reality. Scriptual Authority and Biblical Theology The purpose of this collection of Brueggemann's essays is to bring to the fore a much more extensive critical engagement on his part with the current discussion about the Old Testament, its character, its authority, its theology, and especially its God Brueggemann, Walter The Land.

Place as Promise and Challenge in Biblical Faith. Bruggen, J. Buitenwerf, R. Verheul red. Ballingen, buren en buitenlanders. De vreemdeling in de Bijbel Veel mensen kennen het bijbelboek Ruth, een mooi verhaal over vreemdelingschap en integratie. Bunge, M. Burt, Robert A. In the Whirlwind. God and Humanity in Conflict Inspired by a passion for biblical as well as constitutional scholarship, in this bold exploration Yale Law Professor Robert A.

Calvert-Koyzis, N. Weir eds Breaking Boundaries. Female Biblical Interpreters Who Challenged the Status Quo While people often believe that the feminist movements in Britain and North America began in the late twentieth century, this is certainly not the case. Carmichael, C. Carr, David M. Carr, D. Conway An Introduction to the Bible. Cartledge, M. Charismatic Glossolalia. Castelli, E. Moore, G. Schwartz eds The Postmodern Bible. The Bible and Culture Collective 10 contributors ao G.

Charlesworth, J. Childs, Brevard Biblical Theology. A Proposal. Childs, B. Choi, H. Darr red Engaging the Bible. Chretien, J. Claassens, L. The God who Provides. Gids voor vrijzinnig bijbellezen Waarom zou je de Bijbel willen lezen? Collins, A. Historical Criticism in a Postmodern Age Biblical scholars today often sound as if they are caught in the aftermath of Babel -- a clamor of voices unable to reach common agreement. Countryman, L. Interpreting the Truth.

Court, J. Crain, J. Cremasoli, G. Crenshaw, J. Daly, R. Sacrifice Unveiled. Daniell, D. Danker, F. Revised and Expanded Ed. Daschke, D. Kille A Cry Instead of Justice. Davies , Eryl Wynn Biblical Criticism, a guide for the perplexed This Guide for the Perplexed will demonstrate how modern biblical scholars have expressed dissatisfaction with a one-sided historical-critical approach to biblical texts and have argued that developments in secular literary theory should be applied in biblical studies.

Davies, E. The Immoral Bible. Davies, Ph. Davies, Philip R. Whose Bible is it Anyway? Dempsey, C. Dijk, F. Dorssen, H. Dowley, T. Dunn, James D. The Students Guide van Eberhart, C. The Sacrifice of Jesus. Understanding Atonement Biblically Christian A. Exum, J. Fabry, H. Fackler, M. Een poster online zetten. Een praatje op een congres van te voren opnemen en online zetten. Een commentaar op een paper op een blog plaatsen. Een case report niet naar een officiele reviewer sturen maar gewoon eens online zetten. Sociale media kan je gebruiken om je publicaties te delen. Het zou juist weleens hier in het ziekenhuis kunnen zijn, buiten de hotshot science van de academische ziekenhuizen waar je ermee kan beginnen.

Ik hoop van harte dat het jullie lukt. Rosanne is te bescheiden. Het heeft alles behalve lang geduurd voordat zij inzag dat onderzoekpraktijken in de wetenschap aan een opknapbeurt toe zijn. Open Science is daarvan het boegbeeld, maar dat symbolische woordenpaar staat voor veel meer. Zeker: wetenschap moet open zijn. Betaalmuren zijn een gotspe. Data moeten worden gedeeld. Protocollen moeten worden uitgewisseld. Codes moeten beschikbaar worden gesteld.

Wetenschap is immers van en voor ons allemaal. Maar New Science betekent ook dat het wetenschapsbedrijf anders moet worden ingericht. Uiteindelijk moet dat leiden tot een andere manier van publiceren. Eentje die direct is, en interactief en dynamisch — en natuurlijk open.

De technologie is beschikbaar. De digitale infrastructuur voor een Scientific Wikipedia is rap gebouwd. Platformen als Academia. Het is een kwestie van tijd totdat het monopolie van het selecte gezelschap van toptijdschriften wordt afgebroken.

Daar wordt iedereen beter van: de maatschappij, maar ook de wetenschap zelf. Het is inmiddels alweer 30 jaar geleden dat ik trots mijn eerste internationale publicatie in handen kreeg: een conceptuele beschouwing over principes van beslisgedrag in de Journal of Economic Psychology. Daarna volgde een decennium van publicaties zonder enig serieus empirisch werk. Hooguit nam ik hier en daar de moeite om wat beschrijvende statistieken of casusbeschrijvingen op te nemen om de theoretische argumentatie wat te stofferen.

De ene was in feite niet meer dan een beschrijving van een nieuw databestand. Daar kwam geen enkele hypothese of p -waarde aan te pas. De andere was een experiment waarin twee hypothesen volledig werden gesteund, twee gedeeltelijk de p -waardetoets wisten te doorstaan en eentje werd verworpen. Van een replicatie was geen sprake. In de jaren daarna is p -waarde mijn tussennaam geworden in misschien wel honderd studies in disciplines als de bedrijfskunde, bestuurskunde, economie, politicologie, psychologie en sociologie.

Dat moest ook wel, omdat alleen dan top tijdschriften potentieel interesse hadden in het publiceren van de bevindingen. Pas in heb ik mijn eerste meta-analyse gepubliceerd en pas in datzelfde jaar heb ik een petitie uitgebracht met een pleidooi voor verandering klik hier voor de oorspronkelijke petitie uit , die het jaar daarop in verkorte vorm in een tijdschrift is verschenen klik hier voor de gepubliceerde versie uit En pas in heb ik enkele replicatie-initiatieven gelanceerd.

De nadruk op p -waarden moet verdwijnen. Repliceren moet gewoon worden, evenals het publiceren van nulbevindingen. Preregistratie van onderzoekontwerpen inclusief voorspellingen en dataopenheid moeten de standaard zijn. Dat vergt een radicale ommezwaai. Tijdschriften moeten het beleid aanpassen. Dat is aan het gebeuren. Een vergelijkbare koerswijziging zit in de pijplijn bij de British Journal of Management.

Andere tijdschriften hebben hetzelfde gedaan of zullen spoedig volgen. Verandering bij tijdschriften is noodzakelijk, maar niet voldoende. De opknapbeurt van de wetenschap vergt verregaande institutionele vernieuwing. In het personeelsbeleid moeten kwaliteit en menselijkheid centraal staan. Samenwerken moet belangrijker zijn dan concurreren. De impactfactor en h-index moeten worden bijgezet in het mausoleum van de wetenschap.

Repliceren moet een standaardonderdeel van elke doctoraatsopleiding worden. Interactie met de samenleving moet in aanzien stijgen. En nog veel meer. Een estafette, inderdaad, maar wel eentje op een hindernisbaan. Maar waar een wil is, is een weg. Het is niet anders. Maar ik ben optimistisch. Het tij is aan het keren. Ik zal maar eerlijk bekennen dat ik een late adopter ben. Toen ik met mijn promotieonderzoek begon zag ik het nut van transparantie niet echt in.

Ik was ervan overtuigd dat alle mensen die iets wilde weten over waterstofperoxide productie van Lactobacillus johnsonii toch wel toegang hadden tot mijn papers. Kennelijk was het niet van belang. Maar er gebeurde een aantal dingen die me van gedachten deed veranderen. Ook vrienden en familie die in kleinere ziekenhuizen en instituten werkten hadden vaak geen toegang. Schrijnend vond ik het toen de zus van een goede vriend ziek werd en ze bij mij kwamen aankloppen voor wetenschappelijke literatuur over recente onderzoeken.

Open access was veel belangrijker dan ik aanvankelijk dacht. Sterker nog, het is onacceptabel dat papers waarvoor in de meeste gevallen met publiek geld betaald is niet beschikbaar zijn voor de samenleving. Het grote publiek is hoger opgeleid dan ooit en begrijpt steeds meer. Het minste wat we kunnen doen is vrije toegang tot onze kennis verschaffen. Het vuurtje voor open science ging bij mij branden. Het volgende zetje werd gegeven tijdens mijn postdoc in de VS waar ik helaas met een conflict ben vertrokken. Ik realiseerde me hoeveel nuttige kennis in labs wereldwijd rondzwerft zonder ooit het licht te zien.

Praktische informatie, persoonlijke ervaringen met protocollen, resultaten die interessant zijn maar waar verder niet op voort wordt geborduurd. Waarom delen we dat niet met elkaar? Wat is kennis als het bij een groepje van vijf onderzoekers blijft? En waarom was ik niet vrijer om gewoon mijn bevindingen en gedachten op te schrijven? Dit was groter dan publiceren alleen. Ineens stond ik zelf buiten die hoge muren van de academie zonder toegang tot wat daar binnen zich allemaal afspeelde.

Ik droomde ervan om thuis een lab te bouwen, zo graag wilde ik mijn experimenten afmaken. Onafhankelijk van oordelen van peers , van begeleiders, van contracten en uitgeverijen. Bij terugkomst in Nederland moest ik beslissen of ik verder ging met wetenschap. Ik merkte hoe alleen al het idee om de wetenschap vaarwel te zeggen veel emotie veroorzaakte. Waarom moest ik eigenlijk kiezen?


 1. We Burned Our Stars (Children of The Yellow Star Book 2);
 2. 29 januari 2016, 9:01!
 3. How to Create and Distribute Ebooks for Profit.
 4. Global Agenda 2013.

Waarom kon ik niet alles tegelijk? Een lab bouwen was wat al te omslachtig, en bleek ook helemaal niet nodig. Ik vroeg hem of ik vrijwilliger kon worden en een volledig open wetenschappelijk project mocht doen in zijn lab. Hij ging akkoord en sinds mei kon ik dus verder gaan met het onderzoek. Al mijn bevindingen! Dat is althans de bedoeling. Ik leer veel terwijl ik ermee bezig ben. Hoe je bijvoorbeeld gesproken tekst en video bij slides kan opnemen in Powerpoint.

Verder weet ik nog niet wat ik precies ga doen zodra ik een grotere conclusie kan trekken en in de gangbare wetenschap een paper zou schrijven. Peer review of niet? En zoja, hoe? Het onderzoek gaat verder uitermate sloom, deels omdat ik in mijn eentje ben en deels omdat ik met grote regelmaat al het werk moet stil leggen om geld te verdienen. Ik probeer telkens een goede balans te vinden, ook qua updates op mijn blog.

Ook al valt er veel te verbeteren, ben ik eigenlijk ontzettend blij met mijn huidige positie. De wetenschap is heel goed te combineren met de schrijverij en ik ben ontzettend tevreden dat ik een manier heb gevonden om beide te blijven combineren. Het betekent in veel gevallen dat die nieuwe wetenschapsinitiatieven ook open science zijn. Ze willen hun kennis delen, vrij communiceren over hun werk zonder per se de competitie aan te gaan.

Het gaat over het afbreken van de hoge muren van de academie en het bevrijden van wetenschap uit de klauwen van het systeem. Ik geef nu graag het stokje door aan Arjen van Witteloostuijn , hoogleraar aan de Tilburg School for Economics and Management. Met hem emailde ik eerder over nieuwe manieren om vrij en open wetenschap te delen. In september stond er een mooi interview met hem in Trouw over andere manieren van wetenschap Blendle-link.

Het woord is aan jou, Arjen! Hier vind je mijn eerste werkbespreking bij de VU over mijn onderzoek. My experience is that it is a very open and welcoming community, full of inspiring and enthusiastic people. Getting together is nonetheless inspiring and gives lots of new ideas and energy to continue. Marieke van Vugt wrote up some insights from the afternoon on her blog. Will soon post my story Dutch only!

Find his kick-off here Dutch only. Lots of people seem interested in the initiative, and even before I actually got to doing some Open Kitchen Science, RebLab was already featured in two articles in Dutch, sorry! I wanted to tell you about one more plan. I have been mentioning the idea for a Negative Results Week and it seems like several people are interested, both from the science side as well as from the funding side. It looks like this actually might be happening somewhere next year!!! These are the principles or guidelines for Open Kitchen Science.

The Dutch government has been very active to push the Open Science agenda, both on a national and European level. You can find it here. On Monday May 29th, scientists who are interested in Open Science gathered. It was a very fruitful and energetic meeting. This means that when you are interested in Open Science, the chances are not very high that your closest colleagues share your interest, which complicates it.

However, my experience sofar has been very positive see talk below and many people in my field were enthusiastic or at least curious to hear more. I was honored to speak at the conference, find my talk below.


 • Image als zentrale Kategorie für PR-theoretische Ansätze (German Edition)!
 • de tovenaar (Een verhaal over liefde, hoop en geloof. Book 1) (Dutch Edition);
 • La crisi dimpresa (Italian Edition).
 • SXM Planes!
 • Fantastic Phonics - Teacher Guide 14 (Fantastic Phonics Learn-to-Read Teacher Guides).
 • Dissecting Sean Connor!
 • There is overlap with previous talks. I also uploaded it to FigShare. I want to start off by thanking and congratulating our secretary Sander Dekker and his team for his achievements in pushing the open science agenda both here as well as on the European front. I realize that there are many interests you could have been pushing and you chose the topic of open science thereby accelerating the enormous change the scientific communities has to go through.

  In this talk I would like to give you an insight on my own plans and ideas about open science. Last year, when I left my postdoc project in the USA, was the first time since in my adult life that I was outside of academia. No longer did I have an. I hated every part of it. That is finally here. The funny thing is that all the written output I create in those different jobs, both as a writer for a newspaper, as a writer of a book and as a scientist, you have to pay in order to read my stuff.

  The big difference is that when you purchase one of my articles for the newspaper NRC Handelsblad you indirectly pay me, the author. This is problematic, even fraud if you ask me. Furthermore, the public is higher educated than ever. More people are going to colleges where they are exposed to basic scientific ideas, having to read and even write research articles. The saddest outcome of this system is when you end up having to send journal articles to the family of severely sick patients because you are the only access they have.

  I believe the open access train is well underway, partially thanks to the open science iniative pushed by the Netherlands. My book is doing well, I can make a living as a writer and entrepreneur. Still my heart breaks with the idea to no be involved with science any longer. The big question for me was how I was going to continue after having left my postdoc.

  There are pull and a push factors in science. The pull-factor is clear. I love science. I love the excitement of understanding how the chemistry of life works. This is the best job in the world. But there are also push factors. I love how free I am as a freelance writer, to just say whatever the hell I want, to communicate freely, on my own, just push the send button, without first having to consult 7 co-authors, and three anonymous peers. Publishing in the right journals is essential for success.

  In the academic monetary system, high impact peer-reviewed publication are currency. And those papers need to be shiny, solid filled with good news. Scientists are therefore keeping their cards to their chest. There are some steps taken to open up in academia, but the biggest advances you see on the education front, not the scientific front.

  In higher education people are slowly breaking down the walls of academia. I believe real progress is being made on that aspect. We are still waiting for the digital revolution in scientific communication. That means that from outside the bubble, you can only follow your field with a few years of delay, because that is how long it generally takes for research to make it into a paper. Luckily papers are not the only way we communicate.

  In biology, we also show parts of ongoing projects at conferences. Readings in Ancient Judaism and Christianity. This collection of essays focuses on sacrifice in the context of Jewish and Christian scripture and is inspired by the thought and writings of Rene Girard. The contributors engage in a dialogue with Girard in their search for answers to key questions about the relation between religion and violence.

  The book is divided into two parts. The first opens with a conversation in which Rene Girard and Sandor Goodhart explore the relation between imitation and violence throughout human history, especially in religious culture. It is followed by essays on the subject of sacrifice contributed by some of the most distinguished scholars in the field, including Bruce Chilton, Robert Daly, Louis Feldman, Michael Fishbane, Erich Gruen, and Alan Segal.

  The second part contains essays on specific scriptural texts Abraham's sacrifice of Isaac in Genesis 22 and the book of Job in the Jewish tradition, the Gospel and Epistles in the Christian tradition. The authors explore new ways of applying Girardian analysis to episodes of sacrifice and scapegoating, demonstrating that fertile ground remains to further our understanding of violence in the Hebrew and Christian scriptures.

  Geen enkel boek heeft zo intens onze cultuur beinvloed als de bijbel. Talloze werken uit de West-Europese muziek, beeldende kunsten en literatuur zijn door de Bijbel geinspireerd, hetzij rechtstreeks, hetzij via 'vertaling', parafrase en interpretatie. Ook nu nog blijft de Bijbel de hedendaagse kunstenaars intrigeren. Tegen de achtergrond van de herdenking van de tweehonderdste verjaardag van de geboorte van Charles Darwin en de tweehonderdste sterfdag van de componist Franz Haydn, kozen de organisatoren van de jaarlijkse lezingencyclus 'Bijbel en Cultuur' ervoor om, na de succesvolle lessenreeksen over Hooglied , koning Salomo en Job , in de Bijbelse scheppingsvoorstellingen en hun doorwerking in de Westerse cultuur te bestuderen.

  Immers, wars van elke vorm van creationisme, hebben de Bijbelse scheppingsverhalen nog altijd iets te vertellen. Die Bijbelse teksten teksten willen immers niet verklaren hoede wereld en de mens er zijn gekomen. Ze willen veeleer verkondigen dat het leven zin heeft en roepen tot het streven naar een wereld waarin het goed is om leven.

  En precies deze gedachte heeft kunstenaars van alle tijden ertoe aangezet de Bijbelse scheppingsmythen te verbeelden, te verwoorden en te verklanken. De eerste bijdragen is bedoeld als een kennismaking met de Bijbelse scheppingsvoorstellingen H. Vervolgens wordt de doorwerking van het scheppingsmotief in de beeldende kunsten B.

  Baert , de literatuur H.

  Kees de Graaf rekoworamo.ml - Weblog articles

  Bloemen en de muziek L. Bossuyt belicht. De vraag naar zingeving is tegelijk heel oud en uiterst actueel. Existentiele vragen naar het waarvandaan, het waarheen, het waarom en waartoe zijn vragen van alle tijden. Mensen hebben vanouds getracht in het leven, met en ondanks al zijn beperkingen, hun weg te vinden op een zinvolle manier.

  Hebben de dingen zin? Geven wij ze zin? En hoe behouden we zin om te leven? In een eerste deel wordt de historisch-culturele evolutie van mysterie naar ontluistering geschetst, specifiek ten aanzien van onze omgang met de bijbel. In het tweede deel worden mogelijke antwoorden op deze ontluistering beschreven, gaande van verkrampt fundamentalisme tot verrijking in kritische omgang.

  Ten slotte biedt het derde deel bijbelse antwoorden op fundamenteel menselijke vragen, onder meer over onze oorsprong en bestemming schepping , het intermenselijk samenleven de decaloog , sociale rechtvaardigheid Jubeljaar en de spanning tussen vergankelijkheid en zingeving Wijsheidsliteratuur. De oudtestamentische Wijsheidsliteratuur is voor alles de schriftelijke neerslag van praktische levenswijsheid. Als dusdanig zijn deze teksten een oproep om ten volle van het leven, en de liefde, te genieten, of om er in ieder geval het beste van te maken.

  De in de Wijsheidsliteratuur verwoorde nuchtere en vaak sceptische wereldvisie behoedt dan ook voor een al te vrome en wereldvreemde religieuze vlucht uit de werkelijkheid. Immers, 'leven voor de dood' gaat 'leven na de dood' in alles vooraf. Dit boek bevat de neerslag van de tweedaagse Vliebergh-Sencie leergang, sectie Bijbel, georganiseerd door de Vlaamse Bijbelstichting in samenwerking met de Faculteit Godgeleerdheid van de K. Leuven op 22 en 23 augustus In de diverse bijdragen van Hans Ausloos, Reimund Bieringer, Hans Debel, Mimi Deckers-Dijs, Paul Kevers, Benedicte Lemmelijn en Pierre Van Hecke wordt vanuit verschillende invalshoeken, met kennis van zaken maar zeer toegankelijk, de oudtestamentische wijsheid en haar doorwerking aan de lezer voorgesteld.

  Tegelijkertijd slaagt dit boek erin om alle afzonderlijke bijbelse wijsheidsboeken de revue te laten passeren. This book provides the first complete guide for students to the present state of biblical studies. The twenty-one specially commissioned chapters are written by established scholars from North America and Britain, and represent both traditional and contemporary points of view. The chapters in Part One cover all the methods and approaches currently practised in the academic study of the Bible, while those in Part Two examine the major categories of books in the Bible from the perspective of recent scholarship - e.

  Major issues raised are: the relation of modern 'critical' study of the Bible to 'pre-critical' and 'post-critical' approaches; the place of history in the study of the Bible; feminist, liberationist and new historicist concerns; the relation of Christian and Jewish scholarship; and recent interest in the Bible as literature. The Bible: The Basics is a compelling introduction to the Bible as both a sacred text, central to the faith of millions, and a classic work of Western literature, containing a tapestry of genres, voices, perspectives and images.

  This masterly guide skilfully addresses both aspects of the Bible's character by exploring: the rich variety of literary forms, from poetry to prophecy and epistles to apocalypses the historical, geographic and social context of the Bible contemporary attitudes to the Bible held by believers and non-believers the status of biblical interpretation today Including maps, a chronology and detailed suggestions for further reading, this is an ideal starting point for people of any faith or none who are studying the Bible in any setting or simply want to know more about the best-selling book of all time.

  Van 18,11 voor 12,50 Eeuwenlang heeft de Kerk aan de vrouw niets anders dan onderwerping gevraagd. Ze heeft zich zowat onophoudelijk verzet tegen de bevrijding van de vrouw, tegen haar deelname aan onderwijs en cultuur, tegen haar aanwezigheid in de arbeidswereld, en vandaag nog steeds tegen haar toetreding tot het priesterambt. Waar komt die mythe van de minderwaardigheid van de vrouw toch vandaan, die we in bijna alle religies, en zeker in het jodendom, christendom en de islam, terugvinden?

  Category: Open Kitchen Science log

  Er zijn teksten in de Bijbel die vrijwel nooit worden gelezen. Er zijn verzen die worden genegeerd omdat ze lastig zijn. Er zijn hoofdstukken die ineens een rare wending hebben. Er zijn verbindingen die je zomaar over het hoofd ziet. En de Bijbel kent mensen aan wie niemand aandacht schenkt, zoals Hasselelponi.

  In deze bundel haalt dr. Ze roepen op tot verder denken, associeren en peinzen over de verrassingen die God ons geeft. Sanctified Aggression. Legacies of Biblical and Postbiblical Vocabularies of Violence. Marxist Criticism of the Bible. Dit boek biedt een handreiking aan lezers die de Bijbel willen lezen over culturele en kerkelijke grenzen heen. De ervaringen uit het Amsterdamse bijbelleesproject 'See you in the Bible' vormen de basis voor dit handboek.

  De Nederlandse Zendingsraad liet diverse kerkelijke en culturele groepen samen uit de Bijbel lezen, wat leidde tot verrassende ontdekkingen. Om deze te delen met veel meer bijbellezers zijn de leeservaringen uit Amsterdam in dit boek verwerkt tot tips en werkvormen om zelf de Bijbel intercultureel te gaan lezen.

  Deze uitgave van de Nederlandse Zendingsraad kwam tot stand in samenwerking met het Nederlands Bijbelgenootschap. Het bijbelleesproject is mogelijk gemaakt door Kerk in Actie. In modern theology the last things of traditional Christian doctrine have largely been ignored or replaced with various metaphysical, psychological, or ethical reinterpretations of Christianity. This volume takes the biblical vision of the future seriously once again, explaining the significance of Christian eschatology for the faith and theology of the contemporary church.

  Contributors: Carl E. Braaten, Paul D. Hanson, Arland J. Hultgren, Robert W. Jenson, Philip D. Krey, John A. McGuckin, George L. Murphy, David Novak, Wolfhart Pannenberg. In dit boek buigt een veertiental joodse en christelijke theologen en filosofen zich op een originele wijze over een aantal bekende en minder bekende bijbelse verhalen die ook vandaag nog te denken geven. In een vaak onconventionele lectuur bezinnen de auteurs zich over een bijbelse passage die hen uitdaagt, verwondert of misschien zelfs tegen de borst stuit. Ze aarzelen daarbij niet om uiterst kritische vragen te stellen en ze verzetten zich tegen een lezing die de teksten ontdoet van hun 'vreemdheid'.

  Want juist in de weerbarstigheid van deze verhalen licht iets op van wat het betekent te geloven, namelijk worstelen met God door te worstelen met teksten die over hem vertellen. Elk van de bijdragen belicht vanuit een telkens weer ander perspectief deze geloofsworsteling. Op die manier tekent dit boek ook verzet aan tegen de in onze maatschappij nog tamelijk courante opvatting dat religie of geloof vooral iets is voor mensen die de complexe werkelijkheid niet 'aankunnen'.

  Het geloof zou zekerheid bieden, een duidelijke, stabiele, ja zelfs absolute identiteit temidden van pluraliteit, verandering en relativiteit. Het zou een manier zijn om moeilijke vragen te vermijden en een eind te maken aan gevoelens van ambiguiteit, twijfel en onzekerheid. De auteurs van dit boek betwisten dit en illustreren met hun ongewone bijbelhermeneutiek dat religie ons allerminst van hindernissen, moeilijkheden en spanningen verlost.

  Geloven is zowel instemmen als tegenspreken.

  J.K. Rowling

  Geloven is God antwoorden, maar precies door hem ook ter discussie te durven stellen. Dit boek wil de geloofsworsteling in al haar scherpte benoemen en bespreken als een theologisch en filosofisch vruchtbaar thema. Biblical humor about women and gender remains elusive for many readers, for its recognition may imply the realization that it's a cruel and disrespectful humor, ridicule rather than good-natured fun.

  But viewing humor as social critique, as is largely done in the essays in this volume, with respect to both the texts read and their actual or implied author, may be fun as well as significant for understanding the biblical worlds. As most of the essays show, writing about women is writing about men as well. In other words, it is writing about gender roles. The critique of women, womanhood and femaleness implied by biblical and related texts serves, in equal measure, as a critique of men, manhood and maleness in the texts, of the texts authors, and of the texts' commentators and readers.

  Recycling Biblical Figures. Bible in the Modern World No. A Feminist Companion to Reading the Bible: Approaches, Methods and Strategies forms a conclusion to the series of 10 volumes published in the groundbreaking Feminist Companion to the Bible since Not only is this the companion to the Companion, but, it is at the same time the forerunner and companion to a second series of nine volumes of the Feminist Companion. In all, there will be a unique collection of 20 volumes representing the enormous range of influence that feminist criticism has come to have in biblical studies. Anchored always in particular biblical texts, the essays in this multi-authored Companion to Reading the Bible have a distinct methodological slant, reflecting the numerous developments in feminist criticism that have occurred since the first books in the series were published, and forming an indispensable handbook for every biblical scholar and student today.

  How can one read the Bible both critically and religiously? The problem they deal with not only haunts biblical scholarship today but also disturbs students and others exposed to biblical criticism for the first time in university courses or through reading. Failure to deal with the problem often results in rejection of either the critical approach or the religious approach or both.

  29 januari 2016, 2:00

  Brettler, Enns, and Harrington demonstrate how to read the Bible critically through the lens of tradition, guiding readers through the history of interpretation as well as the history of biblical exegesis within each faith. Noting that academic biblical scholars and Christian ethicists have been methodologically estranged for some decades now, Brian Brock seeks to reframe the whole Bible-and-ethics discussion in terms of this question: What role does the Bible play in God's generation of a holy people -- and how do we participate in that regeneration?

  He then undertakes major discussions of Augustine and Martin Luther, unpacking their interpretation of the Psalms. Finally, Brock articulates the processes of renewal in God's people. His close study of a few individual psalms shows how we enter the world of praise in which all human life is comprehended within God's work -- and is thus renewed. Immersion in the exegetical tradition of the Christian faith, Brock argues, must be the heart and soul of theology and ethics.

  Is the Bible infallible as some churches claim? Is it a historical document or a piece of literature, as scholars suggest? This helpful new book offers a brief introduction to the question of biblical authority, using essays by sixteen scholars who use the Bible as the word of God in their own religious tradition and scholarship. After William Brown introduces the basic issues of biblical authority, each scholar presents a different, but sympathetic, view from his or her own perspective. Included are traditional Reformed, Lutheran, Wesleyan, Catholic, Jewish, and Orthodox views; recent conservative and evangelical positions; and critical African American, Asian American, Hispanic, feminist, and womanist perspectives.

  The purpose of this collection of Brueggemann's essays is to bring to the fore a much more extensive critical engagement on his part with the current discussion about the Old Testament, its character, its authority, its theology, and especially its God Readers of these essays who think they may have grasped what Brueggemann has to say about the theology of the Old Testament from reading his magnum opus will find that he is still thinking, still listening, and still helping us understand the scriptures of Israel and the church at an ever deeper level.

  Overtures to Biblical Theology. Veel mensen kennen het bijbelboek Ruth, een mooi verhaal over vreemdelingschap en integratie. De bijbelse voorschriften voor een goede behandeling van vreemdelingen kunnen ook nu nog op instemming rekenen. Maar Ezra's maatregelen tegen gemengde huwelijken wekken bij de huidige lezer eerder weerstand.

  En wie is eigenlijk de vreemdeling in sommige verhalen? Zijn wij volgens de Bijbel zelf ook vreemdelingen? In Ballingen, buren en buitenlanders komen veel kanten van het thema vreemdelingschap aan de orde. Algemene informatie over de positie van vreemdelingen in de bijbelse wereld wordt gegeven in een inleiding van professor Klaas Veenhof. Daarna volgen elf bijbelfragmenten waarin het thema een rol speelt.

  Bij elk fragment is door medewerkers van de vertaalafdeling van het NBG een toelichting geschreven, die wordt afgesloten door een aantal vragen. Deze vragen maken het boek en de cd ook zeer geschikt voor bespreking in een groep. Inspired by a passion for biblical as well as constitutional scholarship, in this bold exploration Yale Law Professor Robert A. Burt conceptualizes the political theory of the Hebrew and Christian Bibles. God's authority as expressed in these accounts is not a given.

  It is no less inherently problematic and in need of justification than the legitimacy of secular government. In recounting the rich narratives of key biblical figures--from Adam and Eve to Noah, Cain, Abraham, Moses, Job, and Jesus-- In the Whirlwind paints a surprising picture of the ambivalent, mutually dependent relationship between God and his peoples. Taking the Hebrew and Christian Bibles as a unified whole, Burt traces God's relationship with humanity as it evolves from complete harmony at the outset to continual struggle. In almost every case, God insists on unconditional obedience, while humanity withholds submission and holds God accountable for his promises.

  Contemporary political theory aims for perfect justice. The Bible, Burt shows, does not make this assumption. Justice in the biblical account is an imperfect process grounded in human--and divine--limitation. Burt suggests that we consider the lessons of this tension as we try to negotiate the power struggles within secular governments, and also the conflicts roiling our public and private lives.

  While people often believe that the feminist movements in Britain and North America began in the late twentieth century, this is certainly not the case. Women throughout the centuries have sought to break out of the constraints that their societies deemed appropriate for them. For interpreters in the Christian tradition, this often meant examining biblical texts that had been understood in ways that demeaned women and using their interpretations to encourage women to break out of their culturally proscribed spheres.

  The essays address female interpreters of the Bible such as Eudocia and Anna Jameson whose publications have been largely ignored in the fields of the history of biblical interpretation and reception history. Through their publications these women used their interpretive and theological skills to break the boundaries that previous interpretations of the Bible and their societies imposed upon them.

  If we look to the Bible for historical accounts of ancient life, we make a profound error. So contends Calum Carmichael in this original and incisive reading of some of the Hebrew Bible and New Testament's most famous narratives. Sifting through the imaginative layers of these texts with an uncanny sensitivity and a panoptic critical eye, he unearths patterns connecting disparate passages, providing fascinating insights into how ideas were expressed, received, and transformed in the ancient Near East.

  Rather than attempting a historical reconstruction, Carmichael brilliantly reveals the profound creativity of the biblical authors. Ranging from Jacob's encounter with Leah to the marriage at Cana to Jesus' encounter with the woman at the well, these readings demonstrate the remarkable subtlety and sophistication of the biblical views on marriage, sexuality, fertility, impurity, creation, and love.

  In doing so, they also make a compelling case for the integral link between sexual morality and Israelite identity. In a perplexing passage from the "Gospel of John", Jesus is likened to the most reviled creature in Christian symbology: the snake. Attempting to understand how the Fourth Evangelist could have made such a surprising analogy, James H. Charlesworth has spent nearly a decade combing through the vast array of references to serpents in the ancient world - from the Bible and other religious texts to ancient statuary and jewelry. Charlesworth has arrived at a surprising conclusion: not only was the serpent a widespread symbol throughout the world, but its meanings were both subtle and varied.

  In fact, the serpent of ancient times was more often associated with positive attributes like healing and eternal life than it was with negative meanings. This pathbreaking book explores in plentiful detail the symbol of the serpent from 40, BCE to the present, and from diverse regions in the world. In doing so it emphasizes the creativity of the biblical authors' use of symbols and argues that we must today reexamine our own archetypal conceptions with comparable creativity.

  Waarom zou je de Bijbel willen lezen? Een boek dat overloopt van wonderlijke en soms afstotende verhalen. Een boek met een moraal en met vooroordelen waar we nu wel eens van af willen. Dus: 'Weg met de Bijbel'? Met deze stevige vragen gaan drie remonstranten in dit boek aan de slag.

  Het zijn kritische lezers, maar 'weg van de bijbel'. Aan de hand van thema's als het offer, schulden, kwetsbaarheid en de toekomst duiken ze in de Bijbel en lezen ze die op hun, vrijzinnige manier. Anne Claar Thomasson-Rosingh, geworteld in de remonstrantse traditie, is nu werkzaam als priester in de Engelse kerk en docent bijbelse vakken aan Sarum College, Salisbury. King and Messiah as Son of God. Biblical scholars today often sound as if they are caught in the aftermath of Babel -- a clamor of voices unable to reach common agreement.

  Yet is this confusion necessarily a bad thing? Many postmodern critics see the recent profusion of critical approaches as a welcome opportunity for the emergence of diverse new techniques. Collins considers the effect of the postmodern situation on biblical, primarily Old Testament, criticism over the last three decades. Engaging and even-handed, Collins examines the quest of historical criticism to objectively establish a text's basic meaning.

  Accepting that the Bible may no longer provide secure "foundations" for faith, Collins still highlights its ethical challenge to be concerned for "the other" -- a challenge central both to Old Testament ethics and to the teaching of Jesus. A Cry Instead of Justice. This Guide for the Perplexed will demonstrate how modern biblical scholars have expressed dissatisfaction with a one-sided historical-critical approach to biblical texts and have argued that developments in secular literary theory should be applied in biblical studies.

  Whereas the historical-critical approach was concerned with the moment of a text's production authorship, date, place of writing etc , the literary approach is concerned with the moment of the text's reception. Eryl W. Davies shows how and why approaches such as 'reader-response criticism', 'feminist criticism', 'ideological criticism', 'canonical criticism' and 'post-colonial criticism' are now becoming more popular in many quarters. The volume explains to the uninitiated in a readable and accessible form how strategies originally derived from secular literary criticism have been adopted by biblical scholars in order to understand the text of Scripture and to appreciate its relevance.

  Van Each of eleven chapters presents a biblical story from Adam and Eve through the letters of Paul that examines some aspect of conflict intrapersonal, interpersonal, or between humans and God. Each chapter takes up a particular theme the nature of conflict, the role of identity, the need for forgiveness, the use of power, the potential of mediation, the skills of negotiation, the possibility of reconciliation with the goal of helping students learn how to be in right relationship with one another and with God.

  Each chapter includes discussion questions, suggested readings, and sidebars to form an attractive text for undergraduates and general readers. Accessible language and tools to engage students are used throughout. Geloof, hoop en liefde vormen samen met de vier kardinale deugden uit de Oudheid verstandigheid, rechtvaardigheid, matigheid en standvastigheid de zeven christelijke deugden. Deze zeven deugden lopen als een rode draad door dit boek. Bij elke deugd is een bijbels figuur gekozen met wie de betekenis ervan wordt verkend.

  Anderzijds wordt degene die wel de Bijbel naar inhoud en zeggingskracht wil lezen, al snel overweldigd door de enorme diversiteit aan methoden en benaderingen, en krijgt deze de neiging zich maar bij het postmoderne adagium anything goes neer te leggen'. Kortom: valkuilen genoeg. In dit deel van ACEBT vindt men bijdragen die zoeken naar of verslag doen van een wijze van lezen die consistent betrokken is op vorm en inhoud van de teksten in hun onderlinge samenhang.

  Of dat samen een coherent theologisch profiel oplevert, mag de lezer zelf vaststellen. Christian A. Eberhart makes a decisive contribution to these debates by carefully and clearly examining the Old Testament metaphors of sacrifice and atonement and the ways these metaphors were taken over by early Christians to speak of the significance of Christ. Eberhart shows that these New Testament appropriations have been misunderstood as requiring a logic of necessary violence; rather they speak to larger Christological themes concerning the whole mission and life of Jesus.

  Based on an international colloquium held at the University of Sheffield, this collection represents the first book-length encounter between biblical studies and the proliferating and controversial field of cultural studies. A multidisciplinary team of contributors engage in a multifaceted examination of the Bible's place in culture, ancient and modern, 'high' and 'low'.

  Noted biblical scholars Reinhard Feldmeier and Hermann Spieckermann provide a comprehensive theology of the God of the Christian Bible. A remarkable achievement, this book joins together the very best of Old and New Testament scholarship to craft a comprehensive biblical theology. Feldmeier and Spieckermann wrestle with the whole of scripture to give a definitive and decisive voice to the church's central mission - bearing witness to the living God. Both historical and systematic, the book explores God's multifaceted, complex, and sometimes contradictory character presented in the scriptures.

  Yet, whether in wrath or reconciliation, judgement or justification, suffering or salvation, God has given and shares divine life in the person of Jesus Christ. Thus, Feldmeier and Spieckermann uncover God's profound affirmation of human life, as the God of the living - the God of the Bible - finds fulfillment in relation to the living partners of his own creation.

  De Bijbel literair. Opbouw en gedachtegang van de bijbelse geschriften en hun onderlinge relaties. Onder redactie van de oudtestamenticus Jan Fokkelman en de nieuwtestamenticus Wim Weren bieden veertig auteurs, deskundigen op het terrein van de uitlegkunde van het Oude en Nieuwe Testament, uit Belgie en Nederland in dit boek een overzicht van nieuwe literaire inzichten in het verstaan van de bijbel.

  Alle bijbelboeken, inclusief vijf deuterocanonieke boeken, worden behandeld. Als uitgangspunt geldt de idee dat de bijbel herontdekt is als hoogtepunt in de wereldliteratuur. Methodisch betekent dit dat de moderne inzichten in de taalkunde en de literatuurwetenschap gebruikt worden om de bijbel als literair geheel te lezen. Daarbij staan de afzonderlijke teksten, hun literaire context en hun intertekstuele context centraal. Het boek kan dienen als een serieuze en verrijkende inleiding in alle bijbelboeken, waarvan het lezen vergemakkelijkt wordt door de schema's en voorbeelden van de leeswijze.

  Doordat alle bijbelboeken aan de orde komen, is de uitwerking noodzakelijkerwijs globaal, maar het boek daagt de geinteresseerde lezer uit zichzelf de leeswijze eigen te maken en verder te gaan. Do you sometimes hear people quote passages from the Bible to support their point of view or to justify a particular value or action?

  Often, passages are taken out of context, infused with meaning that reflects today's world, and interpreted to fit our present frame of reference. However, this does injustice to the Bible and to the messages that its writers were trying to convey. Only when we read between the lines, using the techniques of biblical scholars, can we insightfully grasp what the Bible says.

  How ironic that we often refer to this holy book as if its words were written for us in our times when, indeed, biblical writings were not even considered holy when they were first recorded, nor did biblical authors ever imagine how lasting their words would be. In this book, you will gain valuable insights about the origins of well-known biblical stories, and you will discover what meanings their authors most likely intended, given the circumstances behind their words. Is it possible to apply teachings from the Bible to our world today, given the vast differences between biblical times and ours?

  Does the Bible remain relevant? Readers will come to appreciate the Bible and its diverse writings with a whole new level of understanding and insight. In The Bible Now, two respected biblical scholars tell us carefully what the Bible says or does not say about a wide range of issues--including homosexuality, abortion, women's status, capital punishment, and the environment.

  In fascinating passages that shed new light on some of today's most passionate disputes, the authors reveal how the Bible is frequently misunderstood, misquoted, mistranslated, and misused. For instance, those who quote the Bible in condemning homosexuality often cite the story of Sodom, and those who favor homosexuality point to David's lament over the death of Jonathan.

  But as the authors show, neither passage is clearly about homosexuality, and these texts do not offer solid footing on which to make an argument. Readers learn that female homosexuality is not prohibited--only male homosexuality. And on the subject of abortion, the Bible is practically silent, with one extraordinary exception. The Bible has inspired people to do great good but has also been used by people to do great harm, so it is vitally important for us to pay attention to it--and to get it right.

  De waarde van het verhaal; Hoe lezen wij de Schriften? Antwerpse lezingen 16 februari - 17 februari Kontexte der Schrift. Ekkehard W. Stegemann zum De hele bijbel is door joden geschreven, maar dat komt niet altijd tot uiting in de christelijke bijbeluitleg. Een heidense uitdaging neemt de lezer mee op een zoektocht naar een bijbelse theologie die hier wel recht aan doet. De auteur komt tot een nieuwe theologie die geen geweld teweegbrengt, maar mensen juist verbindt, hoe verschillend ze ook zijn.

  Met deze uitleg kantelt de betekenis van veel bijbelteksten binnen de kerkelijke traditie. Decennialang studeren en preken leidt hier tot een geestelijk testament dat toegankelijk is voor een breed publiek, zowel binnen als buiten de kerk. De auteur daagt daarbij de lezer uit om dit spoor verder uit te diepen. Geschikt voor persoonlijke studie en meditatie, maar ook voor overdenking in groepen. Bart Gijsbertsen is redikant in de Protestantse Kerk in Nederland.

  Landelijk was hij actief in vele commissies rondom de verhouding tussen kerk en Israel. Eerde verscheen van hem Andersom denken, Eerst de Jood en ook de Griek en - in samenwerking met dr. Jan Willem Kirpestein - De terugkeer van de mens. It is an introduction to biblical studies, focusing on both ancient and modern approaches.

  De verhalen van het Oude en het Nieuwe testament blijven schrijvers inspireren, ook nu de rol van de bijbel in de samenleving een andere is dan voorheen. In dit boek gaat Jaap Goedegebuure in op de vraag wat het belang van de bijbel is voor de moderne literatuur. Een van de bekendste verhalen uit het bijbelboek Genesis is dat van Jozef, de lievelingszoon van aartsvader Jakob. Hij steekt zijn broers de ogen uit door hen met zijn tomeloze ambities te confronteren en te pronken met de 'veelvervige rok' die zijn vader hem cadeau heeft gedaan.

  Ze wreken zich door hem als slaaf te verkopen. Scriptural Exegesis. Thuis aan tafel, op school en in de kerk werd er uit de bijbel gelezen. Door zo'n opvoeding met de bijbel zijn zinnen als 'Gij zijt die man! Hoe groot de hechting aan al die verhalen, zinnen of zelfs enkele woorden is, blijkt bij een nieuwe bijbelvertaling.

  Mooit vertaald, en toch is er iets verdwenen. Maat wat mis je eigenlijk en waarom? In 'De bijbel van mijn jeugd' gaat Jan Greven terug naar de verhalen die hij als kind hoorde. Wat is er sindsdien met 'zijn' bijbel gebeurd? Het is een boek over de geborgenheid van de jaren vijftig, over het geworstel van theologen, over de hardheid van het kerkelijk bedrijf en over de felle reacties op de nieuwe bijbelvertaling. Heeft de bijbel nog toekomst? Is er nog wel een rol van betekenis voor hem weggelegd, wanneer het aantal lezers afneemt?

  Voormalig hoofdredacteur van het dagblad Trouw, Jan Greven, stelt deze vraag. Hij blikt terug op het gebruik van de bijbel. Christenen, zo stelt hij, raken niet uitgedacht over de autoriteit van Gods Woord, in tegenstelling tot joden en moslims. Van deze terugblik gaat het naar de toekomst: het boek der boeken zal een inspiratiebron blijven, aldus Greven. En zolang dat het geval is, blijft er hoop voor de bijbel.

  Geloven kost moeite, zo stelt zij, en dat is in deze tijd bijna niet meer duidelijk te maken. Want wie wil nog moeite doen? Op dit punt tekent zich de authenticiteit af van de 'ware' gelovige. Sijbolt Noorda, voorzitter van het Comite Aanbeveling Bijbel10daagse, schreef het voorwoord van deze bijzondere bundel. Hij leidt de beide auteurs in. Ondanks rapporten over afnemende kerkelijke betrokkenheid stelt hij dat de bijbel nieuwe lezers kan trekken. Aan de kerken de taak om - in gezamenlijkheid - de kern van de zaak over te brengen.

  How do the different books of the Christian bible contribute to telling the story of God's salvation in Jesus Christ? How can the diverse and sometimes confusing range of perspectives in the bible join together in one picture? Sigurd Grindheim shows students how this picture can be seen as that of the Triune God, the God who interacts. God makes human beings who enjoy a peaceful relationship with him. This relationship is broken because of sin, but God continues to reach out to human beings through covenants.

  Human failure to be faithful shows that God needs to intervene in a more direct way. In his son Jesus Christ, he comes to earth and brings reconciliation. Grindheim draws on insights from scholarship and tradition to answer the major questions and presents them in a highly accessible form, using examples, revision questions and charts.

  This book is written specifically for students at the start of courses in the Bible, Theology and Ministry, and for those searching for a deeper understanding of the theology of the Christian bible. While the canonical scriptures were produced over many centuries and represent a diverse library of texts, they are unified by stories of divine covenants and their implications for God's people. In this deeply researched and thoughtful book, Scott Hahn shows how covenant, as an overarching theme, makes possible a coherent reading of the diverse traditions found within the canonical scriptures.

  Biblical covenants, though varied in form and content, all serve the purpose of extending sacred bonds of kinship, Hahn explains. Specifically, divine covenants form and shape a father-son bond between God and the chosen people. Biblical narratives turn on that fact, and biblical theology depends upon it. With meticulous attention to detail, the author demonstrates how divine son ship represents a covenant relationship with God that has been consistent throughout salvation history.

  A canonical reading of this divine plan reveals an illuminating pattern of promise and fulfillment in both the Old and New Testaments. God's saving mercies are based upon his sworn commitments, which he keeps even when his people break the covenant. Scripture and Pluralism. One Scripture or Many? Canon from Biblical, Theological, and Philosophical Perspectives. A Companion to Biblical Interpretation in Early Judaism presents eighteen commissioned articles on biblical exegesis in early Judaism, covering the period after the Hebrew Bible was written and before the beginning of rabbinic Judaism.

  Together these essays provide a systematic and comprehensive introduction to the diverse modes of scriptural interpretation practiced by a variegated and dynamic spectrum of Jewish groups in the Hellenistic and early Roman eras. The book goes beyond offering guidance on how to do exegesis, and is intended as a practical tool to help readers develop good interpretative strategies for themselves. As such it features pedagogical tools such as Try it Out boxes to assist students to develop a tested and thought - through overall interpretative strategy of their own.

  Market-tested to ensure a good coverage of the typical topics found on a standard level-one hermeneutics course, this "Studyguide" is designed as a practical and comprehensive companion to coursework, be that within a secular institution, a theological institution or within Church reading groups. The authors set out from the beginning to make clear that interpretation of the Bible is largely affected by the reader's own situation and therefore, the text is designed to guide the reader through the myriad of accepted methods of interpretation, no matter what the reader's own perspective or situation may be.

  This volume contains papers dealing with the impact of unit delimitation on exegesis. Pargraph markers play an important role in literature, this is illustrated by means of the examples of Mark and Romans The setumah after Isaiah is significant for understanding the making of the Hebrew Bible. Furthermore, it is demonstrated that the text divisions in the Book of Daniel guide the reading of the text.

  The demarcation of hymns and prayers in the prophets is illustrated by the examples of Hosea and Isaiah Unit delimitation is taken up for the theory of an acrostichon in Nahum 1. Also discussed is the delimitation of units in Genesis, Isaiah , and Jeremiah and Habakkuk. In the Shadow of Empire. Reclaiming the Bible as a History of Faithful Resistance. In this sweeping and transformative approach to biblical interpretation, Wes Howard-Brook presents the Bible as a struggle between two competing "religions": not "Judaism" and "Christianity," but the "religion of creation" versus the "religion of empire.

  As Wes Howard-Brook shows, Jesus proclaimed and embodied one of these views--the "religion of creation"--and denounced the "religion of empire. As a consequence, those who follow his path can accept no violence or domination toward people or creation in his name. While many recent scholars have studied the imperial context of the New Testament, this is the first book to trace this theme throughout the entire Bible.

  As such, it sets a challenge for the future of biblical studies, while also defining a new framework for radical discipleship in our time. Nebukadnesar en de vier allochtonen. Een tiental vrijmoedige beschouwingen over belangrijke bijbelse verhalen. Hence, God is deserving of ardent adoration and unqualified commitment. Morris A.

  Inch discusses God as Spirit, Light, and Love and also touches on divine holiness, grace, and compassion. The second study picks up with Jesus' allusion to God as our Father Matt. While this reference is primarily related to his authority, Jesus pointedly ties in his benevolent character. In this regard, he exclaims: "If you, then, though you are evil, know how to give good gifts to your children, how much more will your Father give good gifts to those who ask him!

  This quotation invites us to reflect on such associated themes as God's faithfulness, generosity, resolve, forgiveness, and creativity. Echoes of the Shema and Our Father's Footprints will be a useful text for those interested in exploring the inviting realm of biblical theology. Mythisches in biblisher Bildsprache. Gestalt und Verwandlung in Prophetie und Psalmen. Inwiefern und vor allem in welcher Weise werden mythische Hintergruende, Konstellationen, Elemente und Motive in Psalmen- und Prophetentaxten rezipiert und durch je eigenstaendige Intentionen der Texte transformiert?

  Wie werden auch aus mythischen Bildern, Bildgeschichten und Vorstellunselementen biblische, naeherhin psalmistische und prophetische Texte bzw. Handelt es sich in den hier exemplarisch untersuchten Texten um eine noch mythische oder eine mythekritische Rezeption des Mythos?